Met deze privacyverklaring willen we u laten weten welke gegevens er door de website van de BVGB (www.bvgb.nl) worden verzameld. De privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van gegevens en het gebruik van cookies.

Met welke doel verzamelen wij gegeven?

1. Informeren over diensten
Uw gegevens kunnen door de BVGB gebruikt worden om u te informeren over onze diensten. Uw voornaam, achternaam & emailadres zullen hiervoor enkel gebruikt worden indien u zichzelf heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

2. Lid worden van de BVGB
Om lid te worden van de BVGB worden verschillende bedrijfs- en persoonsgegevens gevraagd.

3. Zwembadkaarten aanvragen
Om zwembadkaarten aan te vragen worden verschillende bedrijfs- en persoonsgegevens gevraagd.

4. Cookies
de BVGB maakt gebruik van Cookies, dit is een klein tekstbestand dat door de browser wordt opgeslagen op de computer waarvan de gebruiker gebruik maakt. Deze cookies worden gebruik om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

zie ook cookies

Uw gegevens verwijderen?
Wilt u dat wij u gegevens uit ons bestand verwijderen of rectificatie van uw gegevens? U kunt dan een e-mail sturen naar secretaris@bvgb.nl. Een verzoek voor verwijderen of rectificatie van gegevens zullen wij binnen een maand behandelen.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018