Platformoverleg / Ondernemersagenda 2019-2023

De gezamenlijke ondernemersverenigingen van de (bijna) voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum hebben de handen ineen geslagen voor hun toekomstige overleg met de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Hiervoor is een pamflet/agenda opgesteld met punten waar de gezamenlijke verenigingen de komende tijd extra aandacht voor vragen van de politiek. download de agenda via deze link.

De onderwerpen zijn:

  • Bereikbaarheid en infrastructuur
  • Leefbaarheid
  • Onderwijs en arbeidsmarkt
  • Organiserend vermogen
  • Toerisme en recreatie
  • Veiligheid – de veiligste gemeente van Nederland

Afgesproken is dat het Platform geen beslissingsbevoegdheden heeft voor de verschillende  ondernemersverenigingen. Het is een overlegorgaan, waar gemeente en afgevaardigden van de verschillende ondernemersverenigingen elkaar ontmoeten om te brainstormen over beleid, voor zover dit overkoepelend is.
De inbreng voor de agenda komt dan ook van twee kanten: Van de ondernemers en van de gemeente.

Onze gemeente ligt in het bevingsgebied. Dat heeft nogal wat te betekenen voor de leefbaarheid. Het perspectief op leefbaarheid voor de bewoners en de ondernemers moet minstens hetzelfde niveau kunnen bereiken als soortgelijke situaties buiten het bevingsgebied. Een extra inspanning is dus noodzakelijk en we pleiten dan ook voor extra ‘boven’-provinciale investeringen in ons gebied. De ondernemers verwachten zonder meer dat de gemeente hierin een zeer actieve, attente rol speelt.

Op maandagavond 12 november organiseert het Platform Economische Zaken Het Hogeland i.o. een Openbaar Politiek Debat. Klik hier voor meer informatie over tijd en plaats. Komt allen!