Nieuwjaarsreceptie BvGB en Gemeente Bedum

geplaatst in: Nieuwjaarsreceptie | 0

Benieuwd naar de hele toespraak? download hem hier!

BvGB-voorman Jakob Roorda tijdens nieuwjaarsvisite; ‘Erica van Lente wat ons betreft burgemeester  Het Hogeland’

Als het aan de bijna 140 leden van de Bedumer bedrijvenvereniging BvgB ligt, wordt Erica van Lente, de waarnemend burgemeester van Bedum,  eerste burger van de gemeente Het Hogeland. Roorda deed die uitspraak tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsvisite van de BvgB en de gemeente Bedum, afgelopen dinsdag.

De ondernemersvoorman zei erg te spreken te zijn over de Bedumer burgemeester, die per februari vorig jaar aantrad; “We zijn blij met je enthousiasme, we zijn blij met je belangstelling voor de ondernemers in de gemeente Bedum, we zijn blij met je aandacht voor jonge en startende ondernemers en we zijn blij met je verbindende kracht. Kortom we vinden je een topvrouw op deze plek. “

Jakob Roorda blikte in zijn toespraak kort terug op 2017 en haalde een aantal initiatieven aan die voor het nieuwe jaar op de rol staan. Er worden plannen ontwikkeld voor de aanleg van zonnepanelen op daken van bedrijven en op het land. Ook wil de ondernemersvereniging verbinding tot stand brengen tussen de drie winkelgebieden in Bedum. Daarnaast wordt er verder samenwerking gezocht met zusterverenigingen in de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum. Dit in verband met de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019.

Roorda is kritisch op de ondernemersgeest in Bedum,  vooral onder winkeliers. “Er gebeurt wel van alles, maar er is in onze ogen weinig samenwerking tussen de verschillende winkeliers en weinig vernieuwing in de winkelinrichting en winkelbeleving. Hier hebben we afgelopen jaar wel enkele thema-avonden over gehouden, maar daarop kwam weinig respons van met name de winkeliers.”

De BvgB zag het ledental het afgelopen jaar met negen groeien. Eén van de nieuwe leden is Emmius Notarissen uit Ten Boer. Het kantoor wil ook een filiaal in Bedum vestigen nadat het een aantal bijeenkomsten en een mede door de BvgB georganiseerde beurs had bezocht. Met de ledenaanwas zei Jakob Roorda ‘heel blij’ te zijn.

Burgemeester Erica van Lente ging in haar toespraak nadrukkelijk in op de aardbeving bij Zeerijp, die een dag eerder plaats vond.  “Hoewel fysiek een trilling, ervaren velen deze beving als een doffe mokerslag. Op dagen als gisteren en vandaag zijn er veel mensen in en om onze gemeente die hun leven opnieuw weer, korter of langer, op pauze moeten zetten.”

Van Lente wees er op dat  80 procent van de 4.000 schademeldingen uit Bedum is afgehandeld. Daar plaatste ze een kanttekening bij. “Wij kennen als gemeente de schadedossiers niet. Als u hulp nodig heeft: in de procedure, bij het fysieke herstel, maar ook als er door heen zit en steun nodig heeft, neemt u dan contact op met de gemeente. Hoewel we geen toverstokje hebben, hoop ik dat we u verder kunnen helpen. “

De burgemeester wees op verschillende grote en kleinere projecten die vorig jaar op initiatief van de inwoners tot stand zijn gekomen. Ook de vele evenementen in 2017 werden door haar benoemd. “Voor het leven van alledag zijn de initiatieven en evenementen cruciaal. Die zorgen voor verbinding, voor plezier en voor een gevoel van saamhorigheid. Ik wens ons nog veel meer van deze zaken toe in 2018!” Erica van Lente prees de belangloze inzet van de vele  vrijwilligers.

De Bedumer burgemeester liep vooruit op 2018. Ze zei te verwachten dat de aanleg van snel internet in Noord Groningen snel zijn beslag krijgt. “We hopen en verwachten dat ook de buitengebieden in Bedum spoedig aan de beurt zijn. Van belang voor zorg, onderwijs en ondernemerschap in onze gemeente.” Over de centrumplannen van Bedum meldde ze onder meer dat de voortgang van de nieuwbouw van het wooncentrum voor ouderen, Bederawalda, lijdt onder de gevolgen van de gaswinning. Het aardbevingsbestendig maken leidt tot meerkosten.

In Bedum zijn het afgelopen jaar 33 woningen gebouwd. “Bedum voorziet in een behoefte. Alle reden dus om onze nieuwbouw op peil te houden”, stelde Van Lente. Het inwonertal van de gemeente bleef nagenoeg stabiel: rond de 10.480. De burgemeester zei te hopen het huidige jaar – het laatste van de zelfstandige gemeente Bedum – met een lichte groei van de inwoners kan worden afgesloten.

De nieuwjaarsvisite in de hal van het gemeentehuis werd onverwacht goed bezocht. Zeker 140 Bedumers bezochten de bijeenkomst. Die werd muzikaal opgeluisterd door leerlingen van Muziekschool Hunsingo. De hapjes werden verzorgd door Colourful Het Hogeland.
De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Peter Russchen.