Nieuwjaarsreceptie 2017

geplaatst in: Nieuwjaarsreceptie | 0
Hier kunt u de nieuwjaarstoespraak lezen van onze voorzitter Jakob Roorda, bij de Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Bedum.

Geachte aanwezigen,

Van de vorige nieuwjaarstoespraak heb ik weer wat geleerd. In je onschuld kun je dingen zeggen, die voor jou gewoon en feitelijk nog nietszeggend zijn, terwijl iemand anders daar vanuit zijn professie heel anders tegenaan kijkt en dit groot nieuws acht. U weet vast wel waar ik op doel.

Ik zal proberen mij nu wat meer op de vlakte te houden. 2016 was het jaar van de aanslagen: o.a. in Nice, Brussel, Berlijn. 2016 was ook het jaar waarin ons enkele pophelden zijn ontvallen: Prince, David Bowie, Glenn Frey en recentelijk nog George Micheal. 2016 het jaar waarin duidelijk werd dat een vastgoedmagnaat en voor sommigen een clown president gaat worden van de Verenigde Staten. Een gegeven dat ook voor de nodige beroering ins ons eigen land zorgt bij de politieke partijen: het zal toch niet dat de PVV de komende verkiezingen in maart gaat winnen. Om toch maar wat dichter bij huis te blijven: 2016 was voor ondernemend Bedum een prima jaar. We zien dat de economie weer aantrekt, dat mensen weer geld kunnen en durven uitgeven. We zien dat ook de huizenmarkt aantrekt en dat heeft voor veel ondernemers ook weer een positieve uitwerking. We zien in Bedum wat betreft het winkelbestand weinig tot geen leegstand gelukkig. Wel is er helaas nog steeds geen duidelijkheid over het centrumplan en dat is jammer en zorgt wel voor onrust en onzekerheid bij de betrokken ondernemers. Hopelijk ontstaat er in 2017 wat dat betreft meer duidelijkheid. 2016 was ook voor de BvgB een prima jaar. We zijn met 14 leden gegroeid naar een totaal van 135. We zien in het aantal bezoekers van onze netwerkbijeenkomsten een mooie stijgende lijn. Hieruit kan worden opgemaakt, dat de ondernemers binnen onze gemeenten het fijn vinden om elkaar te ontmoeten, te spreken met en te leren van elkaar. Een open houding naar elkaar toe is hier ook debet aan uiteraard.

Die open houding naar elkaar zien we ook terug in alle activiteiten die er mede door onze ondernemers hier in Bedum tot stand zijn gekomen. Ik noem ze nog maar eens: bedrijvenvoetbal, de wielerronde, de Lichtweek, Mooi Bedum, een oefenwedstrijd van Donar, de Dickens kerstmarkt en last but not least de Bedumer winterloop. Het zijn allemaal activiteiten die van Bedum een bruisend dorp maken. Dat deze activiteiten gehouden konden worden is niet alleen de verdienste van de ondernemers door hun financiële bijdragen maar ook en vooral dankzij alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. En daarbij wil ik ook niet onvermeld laten de vrijwilligers die zich inzetten voor de kerstverlichting in ons dorp.

Als je een open houding hebt naar elkaar kun je veel met elkaar bereiken en in dit kader dwaalden mijn gedachten ook af naar de gemeentelijke herindeling. Zoals we allemaal wel hebben kunnen lezen, is het samengaan van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond per 1-1-2019 een feit.
Tijdens het politiek café georganiseerd door Regio FM  op 17 november jl betoonde Rinze Kramer van Wierden&Borgen zich een voorstander van het opnieuw contact zoeken met Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Ik sluit mij hier van harte bij aan en zou in dat opzicht graag een open houding ook van onze gemeente zien. In alle geledingen van onze samenleving zie je dat je met elkaar sterker staat. Gemeenten verwachten van hun ingezetenen in het kader van de participatiemaatschappij een open houding naar elkaar toe. Echter waar het om die herindeling gaat zien we nu van die gemeente een gesloten houding. Uiteraard zullen daar allemaal hele mooie politieke statements voor zijn, maar er is toch ook nog zoiets als voortschrijdend inzicht of terugkeren op je schreden. Zonder de kennis en kunde van onze nieuwe burgemeester in twijfel te willen trekken, kan ik mij toch voorstellen dat zij baat zal hebben bij iemand als burgemeester Rodenboog van Loppersum, waar het gaat om dat aardbevingsdossier. In mijn ogen zou  alleen al de aardbevingsproblematiek en alles wat daarmee samenhangt een reden moeten zijn om weer  toenadering tot de DAL-gemeenten te zoeken. Een open houding aannemen dus.

Een open houding die wij als BvgB ook alvast getoond hebben richting ondernemersverenigingen in onze buurgemeenten: Loppersum, Middelstum, Winsum en Ten Boer. Deze laatste ondersteunen wij met het nieuw leven inblazen van deze vereniging. Verder hebben we als BvgB, zoals op onze actielijst stond, ook contact gezocht met onze agrarische ondernemers. Helaas is dit niet geworden wat we gehoopt hadden. Er hebben zich slechts twee agrarische ondernemers bij ons aangemeld. Samen met een al bestaand lid zitten we nu op drie agrarische ondernemers.

Echter dit weerhoudt ons er niet van ook in 2017 weer de nodige activiteiten te organiseren: naast onze netwerkontbijten en –lunches zijn dit een avond met Arjan Taaij, de succesvolle coach van Abiant Lycurgus, een avond met Jarno Duursma over succesvol zaken doen met behulp van social media en een avond die zal gaan over winkelinrichting en –beleving anno 2017. Daarnaast zullen we ook weer, samen met het college van B&W, een aantal bedrijfsbezoeken gaan afleggen.

Met de gemeente hebben we een prima contact en ik maak dan ook graag van de gelegenheid gebruik om mijn dank uit te spreken over de plezierige wijze van samenwerken die wij als BvgB hebben gehad met burgemeester Bakker. Verder heet de BvgB onze nieuwe burgemeester van harte welkom en zien uit naar ook weer een plezierige samenwerking, hoewel het volgens mij nog geen uitgemaakte zaak is dat zij de portefeuille economische zaken zal krijgen. Om nog even bij de gemeente te blijven: wij zijn zeer benieuwd naar de plek op de ranglijst van MKB-vriendelijkste gemeente. In de landelijke top 150 heb ik Bedum niet kunnen vinden, terwijl daar wel 7 andere Groninger gemeenten, waaronder Appingedam, Loppersum en Eemsmond, in voorkwamen. Het zou een mooi speerpunt van de gemeente kunnen zijn om als hoogste Groninger gemeente in die top 150 in 2018 te komen.
Speerpunten voor ons als BvgB zijn: de energietransitie en we gaan kijken wat we samen met onze leden kunnen doen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Tot slot wensen we als BvgB  mevrouw Van Lente alvast veel succes in haar ambt als waarnemend burgemeester van een bruisend Bedum en u allen wens ik een gelukkig maar bovenal gezond 2017 toe.