Wieke Horneman

Secretaris


Even voorstellen:

Mijn naam is Wieke Horneman-Klaas, geboren in Almelo en sinds 1991 woonachtig met man en kinderen in Bedum. Na het behalen van mijn Havo-diploma was ik werkzaam in de medische sector, en daarna enige tijd bij de gemeente Bedum. Daar heb ik veel opgestoken, maar dat was toch niet helemaal mijn ding. Zo kwam ik in de uitgeverswereld terecht, waar ik veel producties -van platte tekst tot mooi vormgegeven boek- heb begeleid. In 2008 schreef ik mij in bij de Kamer van Koophandel en in 2012 haakte mijn compagnon aan, en bundelen we onze krachten op het gebied van grafisch ontwerp, fotografie, tekst en drukwerk onder de naam NoordPRoof Producties.

Bijna alle projecten doen we samen met andere, kleine of grote, ondernemers. Want wij vinden ons netwerk erg belangrijk en geloven in ‘samen sterk’! Deze gedachte vind ik ook terug binnen de BvGB en ik hoop dat we, nu uitgerust met een voltallig bestuur, nog meer ondernemers enthousiast kunnen maken voor de BvGB.

Taken:

 • Vertegenwoordiging, in de lijn van de visie en het beleid van de vereniging
 • Actief promoten van de bedrijvenvereniging m.b.t. het werven van nieuwe leden
 • Behandelen e-mail en ingekomen stukken, en deze zonodig inbrengen in de bestuursvergadering
 • Beheren en actualiseren van de ledenlijst, registreren en verwerken aanmeldings- en machtigingsformulieren.
 • Opstellen en rondsturen van agenda, notulen en secretarieel jaarverslag (i.s.m de voorzitter) van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • Verzamelen, redigeren en archiveren van de verslagen van de bedrijfsbezoeken van de ambassadeurs
 • Beheren van het archief (o.a. notulen) van de bedrijvenvereniging, zowel fysiek als digitaal
 • Bewaken en coördineren van de communicatie naar buiten toe, in samenspraak met de andere bestuursleden (huisstijl, website, folder e.a. drukwerk)
 • Beheren van de WhatsApp groep BvGB Evenementen (toevoegen nieuwe deelnemers)
 • Aanspreekpunt voor de onderenemers op het Bedrijvenpark Boterdiep
 • Bijhouden van de website van de BvGB:
 • het plaatsen van fotoverslagen van activiteiten
 • het plaatsen en actueel houden van de activiteitenagenda
 • actueel houden van het overzicht van de leden, toevoegen van nieuwe leden