Janny Beukema

Bestuurslid en Notulist


Even voorstellen:

Mijn naam is Janny Beukema-Meijer, geboren in Kantens maar vanaf m’n vierde levensjaar al woonachtig in de gemeente Bedum. In 1988 getrouwd met Roelf en sindsdien gedeeltelijk werkzaam binnen ons bedrijf in Onderdendam daarnaast heb ik 28 jaar als onderwijzeres in het basis onderwijs gewerkt. Sinds 2012 hebben we de bedrijfsvorm van ons bedrijf veranderd en heten we Beukema Grondwerken B.V.
Eind 2012 heb ik ervoor gekozen om volledig in het bedrijf te komen werken. Inmiddels werken onze twee zonen ook in het bedrijf, zodat we nu een echt familiebedrijf zijn.
Toen ik werd gevraagd om het bestuur van de BvGB te komen versterken heb ik niet lang getwijfeld want ik wil ook graag de kleinere dorpen uit de gemeente Bedum onder de aandacht brengen. Verder denk ik dat we van elkaars kennis, talenten en ideeën kunnen leren. Zo kan het voor iedere ondernemer een verrijking zijn om met elkaar in contact en in gesprek te komen. Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Taken:

  • Vertegenwoordiging van de bedrijvenvereniging.
  • Samen met het bestuur de activiteiten samenstellen/organiseren/begeleiden.
  • Verantwoordelijk voor het maken van de notulen van de bestuursvergaderingen van de bedrijvenvereniging en het versturen daarvan (geen jaarverslag).
  • Waar nodig notulen maken van andere vergaderingen of bijeenkomsten bijvoorbeeld het overleg met de gemeente.
  • Aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen van de vereniging.
  • Zoveel mogelijk aanwezig zijn bij eventuele evenementen en bijeenkomsten.