Jakob van Dijk

Ambassadeur


Even voorstellen:

Mijn naam is Jakob van Dijk. Ik ben een nakomeling van Klaas Goutze van Dijk, die voor Toxopeus, strandvoogd van het eiland Rottum is geweest. Na de HBS, en de daaropvolgende diensttijd, werkte is als uitvoerder en uitzetter bij de firma Sjouke Dijkstra. Later begon ik van daaruit met het landmeetkundig bedrijf M.U.G. In 2003 begon ik samen met mijn zoon David met Total Geo Meetdienst en Instrumenten.
In dezelfde tijd was ik vanaf 1994 voorzitter van de BvGB. In dezelfde tijd was ik vanaf 1994 voorzitter van de BvGB. Met enkele tussenpozen, ben ik dat zo’n 13 jaar geweest. Na enige tijd nam ik de benoeming van ambassadeur aan. Samen met André Scholtens bezoek ik de leden van de BvGB. Alle bijzonderheden worden gerapporteerd aan het secretariaat en verspreid onder de bestuursleden. Een behoorlijke klus die we met plezier kunnen uitvoeren. Samenbindend werken, contacten bevorderen is het doel van onze missie.