Jakob Roorda

Voorzitter


Even voorstellen:

Mijn naam is Jakob Roorda, geboren in Zuidwolde en al weer 35 jaar woonachtig in Bedum. Ik woon aan de Wilhelminalaan samen met Liesbeth. Ik heb drie zoons, twee bonusdochters en 4 kleinkinderen. Ik ben werkzaam in de verzekeringsbranche, waarbij ik eerst 33 jaar bij Univé heb gewerkt en vervolgens ben ik voor mezelf begonnen als adviseur voor de zakelijke markt.
Ik ben al een flink aantal jaren bestuurslid van de BvgB, waarbij het tot plm 2011 een beetje een slapende vereniging was. Nadat er een aantal nieuwe en jonge bestuursleden bij gekomen zijn is er gelukkig weer wat schwung in de BvgB gekomen en vinden er tal van activiteiten plaats, die zeker in een behoefte voorzien. Sinds 2013 ben ik voorzitter van de BvgB. Samen met de rest van het bestuur vind ik het leuk om ondernemers met elkaar te verbinden en daarvoor activiteiten te ontplooien.

Taken:

  • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur
  • Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden
  • Zorgt voor tijdige uitnodiging voor de bestuursvergaderingen
  • Stelt, samen met de rest van het bestuur, de activiteiten voor een jaar vast
  • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten
  • Onderhoud contacten met collega-bedrijvenverenigingen
  • Verzorgt een toespraak tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst