Jakob Roorda

Jakob Roorda

Voorzitter

Samen met de rest van het bestuur vind ik het leuk om ondernemers met elkaar te verbinden en daarvoor activiteiten te ontplooien.

Kees Douma

Kees Douma

Penningmeester

Als penningmeester van de BvGB kan ik mijn contacten onderhouden en uitbreiden en tegelijk de vereniging bijstaan.

Wieke Horneman

Wieke Horneman

Secretaris

Om elkaar als ondernemers te vinden, moet je elkaar wel kennen! Vanuit de BvGB heb ik ervaren hoe belangrijk een goed netwerk is.

Lizze Stulp

Lizze Stulp

Bestuurslid en Algemeen Adjunct

Samen met de andere bestuursleden sta ik voor een open en sociale communicatie naar onze leden en hoop ik wat voor ze te kunnen betekenen.

Janny Beukema

Janny Beukema

Bestuurslid en Notulist

Ik vind het belangrijk dat ook de ondernemers zichtbaar zijn die in de kleinere dorpen binnen de gemeente Bedum zijn gevestigd.

Tamara van Dijk

Tamara van Dijk

Bestuurslid - social media

Ondernemen in een dorp als Bedum betekent samenwerken, daarbij denk ik dat we veel van elkaar kunnen leren.

Jakob van Dijk

Jakob van Dijk

Ambassadeur

Samen met André Scholtens bezoek ik de leden van de BvGB. Samenbindend werken, contacten bevorderen is onze missie.

André Scholtens

André Scholtens

Ambassadeur

Als ambassadeur beleef ik veel plezier aan het bezoeken van de leden van de BvGB, dat is "mijn pakkie-aan".

bestuur