Doelstelling

De vereniging vervult een belangrijke functie als overlegplatform met de lokale en/of regionale overheden c.q. overheidsinstanties. De vereniging treedt daarbij op als collectief van het bedrijfsleven in de regio (voormalige gemeente Bedum), maar ook als intermediair ten behoeve van individuele bedrijven.
De vereniging functioneert eveneens als een overlegplatform tussen de aangesloten bedrijven onderling.

Netwerk-ontbijt / netwerk-lunch
Elke maand (op een vrijdag) organiseren wij afwisselend een netwerk-ontbijt (7.30-9.00 uur) of een netwerk-lunch (12.00-13.30 uur) bij een van onze leden op locatie. De betreffende ondernemer krijgt dan de gelegenheid om zijn/haar bedrijf te presenteren. Nadat we gezamenlijk ontbeten of geluncht hebben kan men eventueel nog aansluiten bij de rondleiding.
Zo leren we elkaar beter kennen als ondernemers en blijven we op de hoogte van wat er speelt in het bedrijfsleven in onze regio.

Promotiedagen Noord-Nederland in Martiniplaza
Tot 2018 waren wij op de Promotiedagen vertegenwoordigd als ‘Plein Bedum’, samen met een groot aantal Bedumer ondernemers.
Vanaf 2018 was de opzet al meer gericht op de toekomstige situatie als nieuwe gemeente Het Hogeland, dit concept wordt de komende jaren verder uitgewerkt en uitgebreid.

Andere bijeenkomsten
Onze Algemene ledenvergadering staat jaarlijks gepland in de maand maart. Daarnaast organiseren wij een aantal malen per jaar een lezing of workshop, of delen de activiteiten van onze leden.
Heb je zelf een idee voor een bijeenkomst? Laat het ons per mail weten