Doelstelling

De vereniging vervult een belangrijke functie als overlegplatform met de lokale en/of regionale overheden c.q. overheidsinstanties. De vereniging treedt daarbij op als collectief van het bedrijfsleven in de gemeente, maar ook als intermediair ten behoeve van individuele bedrijven.

De vereniging functioneert eveneens als een overlegplatform tussen de aangesloten bedrijven onderling.

 

Hoe houden we contact met de onze leden

Vanaf 2013 worden alle leden persoonlijk bezocht en wordt er gevraagd naar hun wensen en ideeën. Dit wordt enorm gewaardeerd en dit contact is de basis voor de levendige vereniging die we nu zijn. Omdat we dit contact met de leden erg belangrijk vinden hebben we twee oud-leden gevraagd om als ambassadeurs onze leden eens per twee jaar te bezoeken en hiervan een aantal keren verslag uitbrengen op onze bestuursvergaderingen.

 

Bedrijfsbezoeken
Samen met het college van B&W bezoeken we jaarlijks een viertal bedrijven binnen de gemeente, zowel leden als niet-leden. De betreffende ondernemer krijgt dan de gelegenheid om zijn/haar bedrijf te presenteren en met een rondleiding voor het voetlicht te brengen, met aansluitend een gezamenlijke lunch.

Zo blijven de gemeente en de bedrijvenvereniging op de hoogte van wat er speelt in het bedrijfsleven, zien zij ontwikkelingen en horen de wensen van de ondernemers.