Lidmaatschap

Op dit moment heeft de BvGB 130 leden, variërend van ZZP-er tot een bedrijf met meer dan 100 medewerkers. Ook zijn onlangs de agrarische ondernemers uitgenodigd om lid te worden, zodat onze vereniging een nog betere afspiegeling wordt van ondernemend Bedum.

Het lidmaatschap van de BvGB staat open voor elk bedrijf dat bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven en in de (voormalige) gemeente Bedum is gevestigd of een filiaal in deze regio heeft. Daarnaast kent de vereniging een buitengewoon lidmaatschap en een donateurschap. Om de hoogte van de contributie hoeft u het niet te laten. Deze bedraagt slechts € 125 (exclusief BTW) per jaar.
Wanneer u lid wordt in januari t/m juni betaalt u voor een heel jaar lidmaatschap bij aanmelding. Wordt u lid vanaf juli t/m december dan betaalt u de helft bij aanmelding.

Wat krijgt u hiervoor?

Netwerkbijeenkomsten: ontbijt, lunch of borrel

Ongeveer tien keer per jaar wordt er een netwerkontbijt of -lunch georganiseerd: de ideale manier om collega-ondernemers te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen omtrent zaken rondom uw onderneming. Deelname is gratis voor leden, u mag ook een introducé meenemen. Dit doen we op locatie bij één van onze leden. Dit loopt bijzonder goed en de opkomst wordt steeds groter. Daarnaast organiseren we ook nog twee netwerkborrels, meestal rond de kerst en rond de zomervakantie. Voor enkele van deze bijeenkomsten worden ook leden van andere bedrijvenverenigingen in Groningen uitgenodigd.

Thema-avonden en activiteiten

Ongeveer drie tot vier keer per jaar organiseren wij een thema-avond voor leden en niet-leden. Bijvoorbeeld over de Wet Werk en Zekerheid en een avond over Verzuim en vitaliteit van medewerkers.

Tot 2018 waren we betrokken bij Plein Bedum, waar ondernemers zich gezamenlijk presenteren op de Promotiedagen in Martiniplaza en we leveren elk jaar een bijdrage aan de intocht van Sinterklaas en de Eindejaarsactie van de detailhandel in Bedum.

Vanaf 2018 wordt er een andere invulling gegeven aan de Promotiedagen, aangezien de ondernemers van de nieuwe gemeente Het Hogeland hierin samen gaan optrekken.

Ook proberen we één keer per jaar een uitje voor onze leden te organiseren en tenslotte houden we samen met de gemeente een nieuwjaarsreceptie: dé gelegenheid bij uitstek om diverse mensen uit de gemeentelijke politiek, inwoners en uiteraard collega-ondernemers te ontmoeten. Hoe dit laatste binnen de nieuwe gemeente Het Hogeland ingevuld gaat worden laten wij weten via onze nieuwsbrief en onze facebookpagina.

Aanmeldingsformulier