• De-Schaive

Bedrijvenvereniging vm Gemeente Bedum

Samen staan we sterk!

Een cliché of een waarheid als een koe? Dat laatste, vast en zeker. Want wij zijn van mening dat we elkaar als ondernemers meer dan ooit nodig hebben en veel van elkaar kunnen leren. Wellicht dat u ook zelf goede ideeën heeft over wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen.

Oprichting

De BvGB is opgericht op 15 april 1991 en is een van de grootste ondernemersorganisaties in de provincie Groningen. De gemeente Bedum is sinds 2019 opgegaan in de nieuwe gemeente Het Hogeland, samen met de voormalige gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond.

Door de jaren heen hebben wij een goed contact opgebouwd met de verschillende organisaties en instellingen, en de gemeente. En dat is niet voor niks. Er zijn ontwikkelingen te over in onze regio. Ontwikkelingen die kansen bieden, maar ook ontwikkelingen die voor ondernemers bedreigingen kunnen inhouden. En dan is het belangrijk dat er tegenwicht wordt geboden, zodat ondernemersbelangen niet in het gedrang komen. Ook in de nieuwe situatie willen wij dit doen, in de regio waar wij actief zijn, maar ook in overleg met de andere ondernemersverenigingen.

Ondernemersagenda 2019-2023
Daarom hebben de gezamenlijke ondernemersverenigingen van de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum de handen ineen geslagen in hun toekomstige overleg met de nieuwe gemeente Het Hogeland.
De gezamenlijk opgestelde agenda geeft aan waar de  verenigingen de komende tijd extra aandacht voor vragen van de politiek. Duidelijk is afgesproken dat het Platform geen beslissingsbevoegdheden heeft voor de diverse ondernemersverenigingen. Het is een overlegorgaan, waar gemeente en afgevaardigden van de verschillende ondernemersverenigingen elkaar ontmoeten om te brainstormen over beleid, voor zover het overkoepelend is. De inbreng voor de agenda komt dan ook van twee kanten: Van de ondernemers en van de gemeente.

Algemeen:
Onze gemeente ligt in het bevingsgebied. Dat heeft nogal wat te betekenen voor de leefbaarheid. Het perspectief op leefbaarheid voor de bewoners en de ondernemers moet minstens hetzelfde niveau kunnen bereiken als soortgelijke situaties buiten het bevingsgebied. Een extra inspanning is dus noodzakelijk en we pleiten dan ook voor extra ‘boven’-provinciale investeringen in ons gebied. De ondernemers verwachten zonder meer dat de gemeente hierin een zeer actieve, attente rol speelt.

De speerpunten zijn:

  1. Bereikbaarheid & Infrastructuur
  2. Leefbaarheid
  3. Onderwijs & Arbeidsmarkt
  4. Organiserend vermogen
  5. Toerisme en recreatie
  6. De veiligste gemeente van Nederland

Download hier het complete document

Het laatste nieuws

Online ondernemen op het Hogeland

|

Kick-off op 27 mei, 5 donderdagen van 15.00-17.00 uur. Is bedoeld voor alle ondernemers in Het Hogeland en is kostenloos.Vanuit Vakland Het Hogeland worden een reeks werksessies Online Ondernemen georganiseerd. We organiseren dit in... LEES MEER

Brief BvGB aan burgemeester Bolding

|

dringende oproep om winkels, horeca en culturele sector op 3 maart  te openen Op 20 februari is er namens de ondernemers in de voormalige gemeente Bedum een dringende oproep gedaan aan burgemeester Bolding... LEES MEER